Kompetenciamérés 2014.

Tisztelt Szülők!

2014. május 28-án, szerdán országos készség- és képességmérés lesz az Oktatási Hivatal szervezésében, mely a 6. és 8. évfolyamos tanulókat érinti. A tesztek olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását, hanem a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.

Ezen a napon tanítás nem lesz. Érkezés a megszokott időpontban. Kérjük, figyeljenek arra, hogy ezen a napon a gyerekek ne késsenek, legkésőbb 7:40-re érjenek be.

Amennyiben gyermekük ezen a napon betegség miatt nem jön iskolába, telefonon tájékoztassanak bennünket. A tesztírás minden tanuló számára kötelező, csak orvosi igazolást fogadunk el.

A mérés előre láthatóan 12 óráig tart.

Reggelit, tízórait a napközisek kapnak, ezen felül hozzanak enni- és innivalót. Ebéd a menzásoknak és a napköziseknek lesz, a napközi délután a megszokott rendben folyik.

A dolgozat írásához kék színnel fogó tollra lesz szükség, lehetőleg ebből kettő legyen náluk. A tesztlap kitöltésekor javítóeszköz nem használható.

A tanulók számológépet és vonalzót hozzanak magukkal!

A tesztek megírásakor minden tanuló megkapja a névkártyáját, melyen a mérési azonosítója szerepel. Ezt a névkártyát a mérés után hazaviszik a gyerekek, odaadják a szülőknek. A mérés feldolgozása után – 2015. március 1. hetében – az azonosító alapján tájékozódhatnak a szülők gyermekük teljesítményéről.

Az objektív elemzéshez háttér-információkra van szükség, amelyet a mérés előtti napokban (vagy a mérés napján) kiosztott kérdőív kitöltésével lehet biztosítani.

Kérjük Önöket, hogy a kérdőívet gyermekükkel együtt töltsék ki, és legkésőbb május 29-én (csütörtökön) juttassák vissza az iskolába. A kérdőívek kitöltése nem kötelező, de visszaküldése az iskolába igen (akár üresen is, akár lezárt borítékban). Az adatok kezelése természetesen titkos, a kérdőíveket az iskolában senki sem olvassa el.

Az előző évek tesztfüzeteit itt tekinthetik meg.

Együttműködésüket köszönjük!