Álláslehetőségek

A Kossuth iskola angolos tanító VAGY angol-bármely szakos tanári állást hirdet (német, ének, rajz vagy bármely természettudományos szakpárral).

További részletek:

A Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

keres

1 fő tanítót – angol műveltségterülettel VAGY angol-bármely szakos tanárt

a 2019/2020. tanévtől

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 
Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1221 Bp., Kossuth Lajos utca 22.
Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Napközis feladatok ellátása, angolórák megtartása, egyéb pedagógiai feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Tanítói vagy tanári végzettség, főiskola
Büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Német, ének, rajz vagy bármely természettudományos szakpár, tanítói végzettség esetén angol műveltségterület vagy államilag elismert középfokú vagy felsőfokú angol nyelvvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, végzettséget igazoló diplomamásolatok (később erkölcsi bizonyítvány)
Munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör betölthető 2019. augusztus 1-jétől
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. július 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turgyánné Ignácz Ágnes nyújt,
a 06-30/798-9530-as telefonszámon.
A pályázat benyújtása e-mailben: kossuthisk@hawk.hu