Álláslehetőségek

A Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
keres
1 fő informatika szakos tanárt
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű 
Foglalkozás jellege:
Részmunkaidő 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1221 Bp., Kossuth Lajos utca 22.
Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felsős informatikaórák megtartása (7-8. évfolyamon angol nyelven)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Informatika szakos tanár, főiskola
Büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
angol szakos tanári végzettség vagy államilag elismert középfokú vagy felsőfokú angol nyelvvizsga, német szakos tanári végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, végzettséget igazoló diplomamásolatok (később erkölcsi bizonyítvány)
Munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje:
Folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turgyánné Ignácz Ágnes nyújt,
a 06-30/798-9530-as telefonszámon.
A pályázat benyújtása e-mailben: kossuthisk@hawk.hu

 

Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
keres
1 fő angol nyelvtanárt vagy tanítót, angol műveltségi területtel 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű
Foglalkozás jellege:
teljes munkaidő  (100%)
A munkavégzés helye:
Budapest, 1221 Bp., Kossuth Lajos utca 22.
Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
angol – és angol nyelvű környezet, rajz, technika órák megtartása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Angol nyelvtanári vagy tanítói végzettség, főiskola
Büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
német vagy informatika szakos tanári végzettség és/vagy műveltségterület
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, végzettséget igazoló diplomamásolatok, (később erkölcsi bizonyítvány)
Munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje:
Folyamatosan
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turgyánné Ignácz Ágnes nyújt,
a 06-30/798-9530-as telefonszámon.
A pályázat benyújtása e-mailben: kossuthisk@hawk.hu

A Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1 fő tanítót keres

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 , Kossuth Lajos utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Napközis foglalkozások, testnevelés- és erkölcstan órák megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, tanító,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       informatika műveltségterület / angol v. német műveltségterület,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       fényképes szakmai önéletrajz,
  •       motivációs levél,
  •       végzettséget igazoló okiratok másolata,
  •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.
  •       3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turgyánné Ignácz Ágnes intézményvezető nyújt, a 06/30 7989655 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Turgyánné Ignácz Ágnes intézményvezető részére a kossuthisk@hawk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.