Beiskolázás

Elsős beiratkozással kapcsolatos közlemény

Tisztelt Szülők!

2017. április 20-21-én minden beiratkozásra behívott tanulót beírunk. A hivatalos rendelet értelmében az iskolai eljárási rend lefolytatása után, annak figyelembe vételével a felvételről később, írásban értesítjük a szülőket.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok a következők:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (megtalálható a dokumentumtárban a nyomtatványok közt)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók (megtalálható a dokumentumtárban a nyomtatványok közt)
 • Nyilatkozat az Etika/ Hit- és erkölcstan oktatásáról (megtalálható a dokumentumtárban a nyomtatványok közt)
 •  óvodában kapott oktatási azonosító szám
 • TAJ szám

A 2017-2018. tanév beiskolázási ütemezése:

 • Április 20-án 8.00-19.00, 21-én 8.00-19.00 óráig: Hivatalos beiratkozás
 • Május 3-4. (8.00-15.00): Hiányzó dokumentumok pótlása, iskolai pólóméret leadása, diákigazolvány és iskolai jelvény ügyintézése, határozatok átvétele
 • Június 19-én 17.00 órakor: Szülői értekezlet, „tanulói” ismerkedés

A református hitoktatásról szóló tájékoztató a nyomtatványok közt megtalálható.

Turgyánné Ignácz Ágnes
igazgató