Beiskolázás

Elsős beiskolázással, beiratkozással kapcsolatos közlemény

Tisztelt Szülők!

A leendő kisiskolásoknak szánt Kopogtató foglalkozások, nyílt órák, illetve a szülőknek szóló szülői értekezletek a járványhelyzet miatt hagyományos formában nem megtarthatóak. Kérjük, kövessék a honlapunkon az aktuális helyzet szerint frissülő információinkat a Tanév rendje és a főoldalon az Aktuális menüpontok alatt.

A kerületi online Suli-váron a Kossuth iskola is bemutatkozott.
Itt tekinthetik meg.

2021. április 15-16-án minden beiratkozásra behívott tanulót beírunk. A hivatalos rendelet értelmében az iskolai eljárási rend lefolytatása után, annak figyelembe vételével a felvételről később, írásban értesítjük a szülőket.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok a következők:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (megtalálható a dokumentumtárban a nyomtatványok közt)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók (megtalálható a dokumentumtárban a nyomtatványok közt)
 • Nyilatkozat az Etika/ Hit- és erkölcstan oktatásáról (megtalálható a dokumentumtárban a nyomtatványok közt)
 •  óvodában kapott oktatási azonosító szám
 • TAJ szám

A 2020-2021. tanév beiskolázási ütemezése:

 • Április 15-én és 16-án 8.00-19.00 óráig: Hivatalos beiratkozás
 • Április 21-22. (8.00-15.00): Hiányzó dokumentumok pótlása, iskolai pólóméret leadása, diákigazolvány és iskolai jelvény ügyintézése, határozatok átvétele
 • Június 14-én 17.00 órakor: Szülői értekezlet, „tanulói” ismerkedés

Turgyánné Ignácz Ágnes
igazgató