Búcsúzunk…

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett kollégánktól, Hámori Gyuláné Margitkától, aki tragikus hirtelenséggel, súlyos betegség következtében, életének 60. évében 2017. szeptember 16-án elhunyt.
Margitka 38 éven át volt a Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítója.
Tanító-nevelő munkáját határtalan gyermekszeretet, következetesség, türelem, humor jellemezte.
A Kossuthban eltöltött hosszú évek alatt gyerekek százai kaptak tőle életre szóló útravalót, olyan értékeket, amelyek mindenki számára örökérvényűek: egymás tisztelete, elfogadása, a becsület és tisztesség fontossága, emberség, hagyományok ápolása, s talán a legfontosabb: a külsőségek helyett a szereteten alapuló értékrend kialakítása és megerősítése. Margitka lényéből mindez természetesen áradt. Mosolygós, kedves arca, csengő hangja sugározta békés, megértő természetét, mellyel megszelídített kicsit és nagyot.
Életét példamutatóan, csendben élte szerető családjában. A sors adta örömöket és nehézségeket egyaránt elfogadta, s mindezek megértésében Istenbe vetett mély hite segítette.
Iskolai munkája mellett hitoktatóként is tevékenykedett, melyet nyugdíjba vonulása után is örömmel folytatott.
Drága Margitkánkat 2017. október 6-án 12 órakor kísérjük utolsó útjára a Budafoki temetőben.