A Kossuth Iskola története

A Kossuth Iskola épületeIskolánk nagy múltra visszatekintő patinás intézmény, mely 1904-ben, polgári fiú- és leányiskolaként kezdte meg működését. Hamar népszerűvé vált a környéken, vonzáskörzete meghaladta Budafok határait.

A II. világháború évei alatt a tanítás több hónapig szünetelt, majd az 1945/46-os évben már új típusú iskolaként nyitotta meg kapuit. A polgári iskola fokozatosan megszűnt, örökébe lépett a nyolcosztályos általános iskola. Az országos oktatásügyi változásokat mindig saját megújulására használta fel. Így lett a kerületben elsőként, 1978-ban angol tagozatos általános iskola, melyben a képzés az 1998/99-es tanévtől kezdve az informatika emelt szintű oktatásával bővült. Fennállásának 90. évfordulóján hivatalosan is felvette Kossuth Lajos nevét.

100 éves működése alatt mikrokörnyezete alaposan megváltozott, a lakosság szinte kicserélődött, de „öreg iskolánk” mindig képes volt a megújulásra. Így a 2004/2005-ös tanévtől – 1. osztálytól felmenő rendszerben – kezdődött el az angol-magyar két tanítási nyelvű tagozat.

Az intézmény igazgatóinak névsora »

Az iskola több, mint 100 évének főbb történései:

1904. szeptember 12. Megkezdődik a tanítás a Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és leányiskolában
november 8. Az iskola ünnepélyes megnyitása

1907-1908. Felépül a végleges központi épület

1905. június 15. Évzáró vizsgák a fiúiskolában
június 16. Évzáró vizsgák a leányiskolában
június 18. Első tanévzáró ünnepély

1908-1909. Tanfolyamok szervezése külön fiúknak és külön leányoknak

1913. Zenetanfolyam indítása

1944. szeptember A háborús események miatt a tanítás szünetel

1945. április 3. Újból beindul a tanítás

1944-45. Bevezetik az orosz nyelv oktatását a fiúiskolában (nem kötelező)

1945-48.
A polgári iskola fokozatosan becsukja kapuit
Megnyílik az általános iskola 1. és 5. osztálya, kezdetét veszi a 8 osztályos általános iskola – megmarad a nemek szerinti bontás: a leányok a Budafok téri Általános Iskolában, a fiúk a Kossuth Lajos Általános Iskolában tanulnak

1947. Az úttörő gyermekmozgalom megszervezése

1950-es évek Az anyaépület renoválása, a tantermek hajópadlózatának parkettára való cseréje, egyéb belső átépítése

1956-1959. Koedukált osztályok beindítása

1976-77. Kislétszámú korrekciós osztály indítása

1978-1979.
Szaktantermi rendszer meghonosodása
Kerületi audiovizuális centrum nyílik az iskolában
Iskolánk könyvtára elnyeri a „Mintakönyvtár” címet

1980.
Az angol nyelv 2. idegen nyelvként való bevezetése
A földszintes épület helyén egy új épületszárny épül és a főépület felújítják – kihelyezett tanítás a Budafok téri Általános Iskolában, a Tompa utcai Általános Iskolában és a Budai Nagy Antal Gimnáziumban

1980-as évek 1-2. osztályban iskolaotthonos rendszerű képzés, 3-4. évfolyamon tantárgycsoportos oktatás

1983.
A felújított főépület átadása
Iskolaotthonos osztályok megszűnése

1984. Az új szárnyépület átadása

1985-1986. Az iskola angol tagozatos lesz

1989.
A felnőttképzés befejeződik
Utolsó kisdobos- és úttörőavatás
Geiszler József (szülő) létrehozza az iskolai Geiszler alapítványt

1990.
Az orosz nyelv helyett a második idegen nyelv a spanyol, a latin és a német
Az első alapítványi műsor megrendezése az iskola tanulóinak fellépésével

1991.
Az iskola felveszi Kossuth Lajos nevét
Az iskola Kossuth Lajos utcai homlokzatán dombormű avatása
Az első Kossuth-napi rendezvények

1992.
1. osztálytól megkezdődik az angol nyelv tanítása
Bekapcsolódás a JATE diagnosztikai vizsgarendszerébe
Az első anyanyelvi tanár alkalmazása

1993.
Az utolsó orosz nyelvet tanuló osztály elballag
Halloween-party megrendezése
Kerületi szervezésű versenyek elindítása: Környezetvédelmi és Angol szépkiejtési verseny

1994.
A spanyol nyelvoktatás befejeződik
A szorobán tanítása beépül a tanrendbe

1996.
1. osztálytól megkezdődik az informatika tanítása
Számítástechnika szaktanterem kialakítása a tetőtérben
Kerület számítástechnika verseny beindítása
Helytörténeti ismeretek tanítása megkezdődik

1998.
A Nemzeti Alaptanterv szerinti képzés – felmenő rendszerben
Beiskolázási foglalkozások szervezése a leendő 1. osztályosok számára

1999.
Az iskola bekapcsolódik a minőségbiztosítási rendszerbe
Pedagógia Program elkészítése és bevezetése
Svéd-angol-magyar partnerkapcsolat kiépítése pályázat útján
Kapcsolat a Mesztegnyői Általános Iskolával

2000.
A német nyelvoktatás befejeződik
Nívócsoportos oktatás bevezetése a 7-8. évfolyamon
1. és 5. osztálytól kerettanterv alkalmazása – emelt szintű képzés angolból és informatikából
Nyelvi labor kiépítése

2002. A korszerű játszótér átadása

2003. Számítástechnikai labor kiépítése Szélessávú Internet bevezetése Angliai tanulmányút megszervezése tanulók részére

2004. 
Magyar-angol két tanítási nyelvű program beindítása
Az iskola fennállásának 100. évfordulója: emléktábla avatása, gálaműsor, találkozók, vetélkedők szervezése, emlékkönyv kiadása

2005. Az iskola új neve: Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2004. 
Magyar-angol két tanítási nyelvű program beindítása
Az iskola fennállásának 100. évfordulója: emléktábla avatása, gálaműsor, találkozók, vetélkedők szervezése, emlékkönyv kiadása
Fájdalommal búcsúztunk Vaszilné Miklós Katalin kollégánktól

2005.
Az iskola új neve: Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2006.
Az első jótékonysági bál megszervezése

2007.
Fergeteges alapítványi műsor a musicalek világából

2008.
A nem szakrendszerű oktatás bevezetése

2009.
Nagy sikert arat TV-s alapítványi műsorunk is

2010.
Az új épületben átadásra kerül Várhelyi Csilla, festőművész rajztanárunk alkotása, a „Kossuth megérkezik Bécsbe” címet viselő csempefal

2011.
Varázslatos alapítványi műsorunk témája: Varázslat

2012.
Závodi Gyuláné 20 év kimagasló intézményvezetői munkája után nyugdíjba vonul, iskolánk új igazgatója Turgyánné Ignácz Ágnes
Fájó szívvel vettünk végső búcsút szeretett és mélyen tisztelt igazgatóhelyettesünktől, Kovácsné Domanits Katalintól
A kerámiából készült Dicsőségfal és Éremeső átadása
Bevezetésre kerül az új Nemzeti alaptanterv
Elballag az első két tanítási nyelvű osztály – 11-en közülük államilag elismert középfokú angol nyelvvizsgát szereznek

2013.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iskolánk új fenntartója
A Kossuth iskola Tehetségpontként regisztrál
16 nyolcadik osztályos diákunk államilag elismert középfokú angol nyelvvizsgát szerez
E-napló bevezetése

2014.
Végső búcsút vettünk iskolánk egykori igazgatójától, dr. Jenei Károlynétól és tragikus hirtelenséggel elhunyt amerikai anyanyelvi tanárunktól, Thomas Harry Bartlett-től
Megújult a Kossuth iskola honlapja

2016.
Akkreditált kiváló tehetségpont elismerést kapunk

2021.
Nyugdíjba vonult Turgyánné Ignácz Ágnes igazgatónő, pedagógiai és vezetői munkája elismeréseként kerületi Tóth József-díjban részesült.
Az iskola új vezetője Rákosné Varga Edit

2023.
Környezetvédelmi munkánk elismeréseként megszerezzük az Ökoiskola címet
Erasmus+ pályázatot nyer intézményünk

 


 

Igazgatóink

Polgári iskola:
Donszky Lukács 1904-1907
Mihalik Sándor 1907-1919
Leányiskola:
Mihalik Sándor 1919-1932
Palugyai Margit 1932-1938
Vértessy Sándorné 1938-1948
Fiúiskola:
Mezey Lajos 1919-1926
Völgyi László 1926-1932
Soós Aladár 1932-1946
Bölöni Béni 1946-1950
Bodnár Gábor 1950-1954
Gáldonyi Béla 1954-1959
Általános iskola:
Szabó József 1959-1960
Raits Annamária 1960-1961
Nagy Lajos 1961-1966
Szőke Sára 1966-1972
Balás Ottóné 1972-1976
Jenei Károlyné dr. 1976-1992
Závodi Gyuláné 1992-2012
Turgyánné Ignácz Ágnes 2012-2021
Rákosné Varga Edit 2021-