Két tanítási nyelvű képzés

A 2004/2005-ös tanévtől bevezetésre kerül 1. osztálytól, felmenő rendszerben a magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat. A két tanítási nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelv elsajátításhoz közelít. Ezáltal elérhető, hogy az anyanyelv tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanuló magas szintű idegennyelv-tudás és idegennyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson.

A civilizáció tanításával a két tanítási nyelvű oktatás biztosítja, hogy a tanulók az angol nyelvterület országaival jobban megismerkedjenek, értsék és növekvő empátiával fogadják azok másságát, világképük táguljon.

Az angol nyelven tanított tantárgyak megválasztásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

  • Játékos tevékenységgel igazodjon az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaihoz.
  • Biztosítsa az angol nyelv és a környezetismeret témakörei közötti átjárhatóságot.
  • A továbbtanuláshoz szükséges elméleti ismereteket a tanulók továbbra is anyanyelvükön tanulják.

Angol nyelven tanított tantárgyak

Az iskola a két tanítási nyelvű oktatás során a célnyelv mellett mindegyik évfolyamon legalább három tantárgyat célnyelven tanít.


H2013
– a 2013-ben felülvizsgált és módosított NAT alapján elkészített, 2013. szeptember 1-től az 1. és 5. évfolyamon bevezetett, felmenő rendszerben érvényes helyi tanterv. (2017 szeptemberétől módosult a Tehetségsáv program bevezetésével.)

ÉVFOLYAM ANGOLUL TANÍTOTT TANTÁRGYAK
1-4. Környezetismeret, vizuális kultúra, technika
5-6. Civilizáció, vizuális kultúra, testnevelés
7-8. Civilizáció, biológia, informatika


H2020
– a 2020-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján elkészített, 2020. szeptember 1-től az 1. és 5. évfolyamon bevezetett, felmenő rendszerben érvényes helyi tanterv.

ÉVFOLYAM ANGOLUL TANÍTOTT TANTÁRGYAK
1-2. Ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés
3-4. Környezetismeret, vizuális kultúra, technika és tervezés
5-6. Célnyelvi civilizáció, vizuális kultúra, testnevelés
7-8. Célnyelvi civilizáció, digitális kultúra, testnevelés

Óraterv a két tanítási nyelvű tagozaton: heti óraszám – H2013

TANTÁRGY

ÉVFOLYAM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Magyar nyelv és irodalom 7
Magyar nyelv 3 2 2 2 2 1,5 2
Irodalom 4 4 5 2 2 2 2
Dráma és tánc 1
Angol nyelv 5 5 5 5 5 5 5 5
Célnyelvi civilizáció 1* 1* 1* 1*
Matematika 4 4 4 4 4 4 3,5 4
Informatika 1 1 1 2 1* 1*
Történelem 2 2,5 2 2
Erkölcstan / Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1
Környezetismeret 1* 1* 2* 2*
Természetismeret 2 2,5
Földrajz 1,5 2
Biológia 2* 1,5*
Fizika 2 1,5
Kémia 1,5 1,5
Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1
Vizuális kultúra 2* 2* 2* 2* 1* 1* 1 1
Technika 1* 1* 1* 1* 1 1 1
Testnevelés 5 5 5 5 5* 5* 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Tehetségsáv 1 1
ÖSSZESEN 28 28 29 30 30 31 34 33,5

*: Az angol nyelven tanított tantárgyak.

Óraterv a két tanítási nyelvű tagozaton: heti óraszám – H2020

TANTÁRGY

ÉVFOLYAM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Magyar nyelv és irodalom 7
Magyar nyelv 3 2 2 2 2 1,5 1,5
Irodalom 4 3 3 2 2 1,5 2
Dráma és színház 1
Angol nyelv 4 4 4 5 5 5 5 5
Célnyelvi civilizáció 1* 1* 1* 1*
Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3,5
Digitális kultúra 1 1 1 1 1* 1*
Történelem 2 2 2 2
Hon- és népismeret 1
Állampolgári ismeretek 1
Erkölcstan / Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1
Környezetismeret 1* 2*
Természettudomány 2 2
Földrajz 1,5 1,5
Biológia 1,5 1,5
Fizika 1,5 1,5
Kémia 1,5 1,5
Ének-zene 2* 2* 2 2 2 1 1 1
Vizuális kultúra 2* 2* 2* 1* 1* 1* 1 1
Technika és tervezés 1* 1* 1* 1* 1 1 1
Testnevelés 5 5 5 5 5* 5* 5* 5*
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Tehetségsáv 1 1
ÖSSZESEN 26 26 26 27 30 30 32+1 32+1

*: Az angol nyelven tanított tantárgyak.