Középiskolai eredmények

“Az Nkt. 81. §-a értelmében a középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.”

Iskolánkba az adott tanév október 31-ig csak néhány középiskola küldte el a jelentést régi kossuthos diákjaink tanulmányi előmeneteléről. A felmérés tehát nem teljes körű, az adott időszakban végző tanulóink egy részének eredményei alapján készült.

2013-2014. tanév

9. osztály – 13 fő átlaga: 4,02

2014-2015. tanév

9. osztály – 11 fő átlaga: 4,01

10. osztály – 8 fő átlaga: 4,05

2015-2016. tanév

9. osztály – 7 fő átlaga: 4,00

10. osztály – 23 fő átlaga: 3,90

11. osztály – 1 fő átlaga: 4,5