Tantestület, munkatársaink

Iskolavezetés
Rákosné Varga Edit igazgató
magyar-orosz szakos tanár
magyar szakos középiskolai tanár
közoktatás-vezető, közoktatási szakértő
Szenes Éva Mónika igazgatóhelyettes
matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár
közoktatás-vezető, közoktatási szakértő
Mányokiné Brúnyai Zsuzsanna igazgatóhelyettes
tanító, gyógypedagógus
közoktatás-vezető, szaktanácsadó

 

Tantestület
Almási-Gál Beatrix angol-testnevelés szakos tanár
angol munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 6.b
Bagyinszkiné Szekeres Ibolya tanító
alsós reál munkaközösség-vezető
kerületi tanító munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 2.a
Balázs Enikő angol-olasz szakos tanár
napközis nevelő
Bálintné Győri Éva tanító
napközis nevelő
Baloghné Gerse Zsuzsanna tanító, matematika szakkollégium
DÖK segítő tanár
Banga Zsuzsanna magyar-történelem szakos tanár
osztályfőnök: 8.b
KAT-tag
Baráz Eszter Bianka angol szakos tanár
osztályfőnök: 5.b
Bartók Csilla tanító,
napközis nevelő
Berecz Ibolya orosz-történelem-számítástechnika szakos tanár
reál munkaközösség-vezető
Bordács Nikolett tanító
osztályfőnök: 1.a
Domokos Anita tanító, rajz szakkollégium
alsós humán munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 2.b
Garzó-Németh Andrea tanító, informatika műveltségterület
Gyarmatiné Juhász Ilona testnevelés-biológia szakos tanár
napközis nevelő
Héber Éva történelem szakos tanár
napközis nevelő
napközis munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 5.a
Hidvégi György tanító, angol műveltségterület
angol szakos tanár
napközis nevelő
Hikádi Mária Anna tanító
napközis nevelő
Horváthné Egyed Anita olasz-történelem szakos tanár
napközis nevelő
Hugert Emese tanító
angol szakos középiskolai tanár
osztályfőnöki munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 7.a
Király Ágnes tanító, testnevelés szakkollégium
angol szakos tanár
osztályfőnök: 4.a
Koós Beáta biológia-kémia szakos tanár
Kőszegi Eszter tanító, angol és testnevelés szakkollégium
kerületi angol munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 1.b
Lakatosné Antoni Veronika angol szakos pedagógus
szaktanácsadó
Lászlóné Szanda Judit magyar-történelem szakos tanár
KAT-elnök
humán munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 7.b
Lovassné Lévai Zsuzsanna matematika-fizika szakos tanár
napközis nevelő
Luhály József műszaki tanár
labdarúgó edző
Nagy Gabriella tanító
osztályfőnök: 3.a,
KAT-tag
Orosz-Krajner Georgina angol-történelem szakos tanár
iskolatitkár
Pálinkásné Lengyel Dorottya angol szakos pedagógus
Pásztiné Szabó Zsuzsánna ének-zene szakos pedagógus
Poór István tanító
osztályfőnök: 4.b
Popper Gábor könyvtáros
Rankliné Bíró Zsuzsanna matematika-fizika szakos tanár
Struguras-Fazakas Krisztina rajz-média szakos tanár
napközis nevelő
Szabóné Egervári Ágnes tanító, magyar szakos tanár
osztályfőnök 8.a
kerületi magyar munkaközösség-vezető
Szabó Tibor testnevelés szakos tanár
osztályfőnök 6.a
kerületi testnevelés munkaközösség-vezető
Szili Adriánné tanító
osztályfőnök: 3.b
Tóth-Oborni Erzsébet angol-történelem szakos tanár
Zombory Valéria egészségtan tanár
napközis nevelő
Wiesner Péter földrajz-biológia szakos tanár
kerületi földrajz, biológia munkaközösség-vezető

 

 

A nevelő-oktató munkát segítők
Vadász Judit óvónő
gyógypedagógus
pedagógiai asszisztens
Galajda János rendszergazda
Oláhné Lendvai Erika iskolapszichológus
Orosz-Krajner Georgina angol-történelem szakos tanár, iskolatitkár
Németh Beáta pedagógia szakos tanár, szociális segítő