Tantestület, munkatársaink

Iskolavezetés
Turgyánné Ignácz Ágnes igazgató
tanító, ének szakkollégium
biológia szakos tanár
közoktatás-vezető
Rákosné Varga Edit igazgatóhelyettes
magyar-orosz szakos tanár
magyar szakos középiskolai tanár
közoktatás-vezető
Legáth Edit igazgatóhelyettes
angol szakos tanár

 

Tantestület
Ajanidiszné Sági Andrea tanító,
osztályfőnök: 4.a
Almási-Gál Beatrix angol-testnevelés szakos tanár,
angol munkaközösség-vezető,
Bagyinszkiné Szekeres Ibolya tanító,
osztályfőnök: 3.a
Bálintné Győri Éva tanító,
napközis nevelő
Baloghné Gerse Zsuzsanna tanító, matematika szakkollégium,
DÖK segítő tanár
osztályfőnök: 7.b
Banga Zsuzsanna magyar-történelem szakos tanár,
osztályfőnök: 5.b
Baráz Eszter Bianka angol szakos tanár
osztályfőnök: 6.b
Bartók Csilla tanító,
napközis munkaközösség-vezető,
napközis nevelő
Berecz Ibolya orosz-történelem-számítástechnika szakos tanár,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 6.a
Bíróné Bukszár Éva tanító,
angol szakos tanár
Domokos Anita tanító, rajz szakkollégium,
osztályfőnök: 3.b
Doncsecz Adél tanító,
napközis nevelő
Galajda János matematika-fizika szakos tanár,
rendszergazda
Garzó-Németh Andrea tanító, informatika műveltségterület
Grégász Erzsébet tanító,
alsós és pedagógiai-szakmai munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 2.a
Gyarmatiné Juhász Ilona testnevelés szakos tanár,
napközis nevelő
Héber Éva történelem szakos tanár,
napközis nevelő
Hidvégi György tanító, angol műveltségterület,
angol szakos tanár,
napközis nevelő
Hugert Emese tanító,
angol szakos középiskolai tanár,
osztályfőnök: 8.b
Kádár Judit tanító, angol nyelvoktató
Király Ágnes tanító, testnevelés szakkollégium,
angol szakos tanár,
osztályfőnök: 1.a
Kovács Tibor tanító,
rajz-média szakos tanár,
osztályfőnök: 1.b
Kőszegi Eszter tanító, angol és testnevelés szakkollégium,
kerületi angol munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 2.b
Lászlóné Szanda Judit magyar-történelem szakos tanár,
KAT-tag,
humán munkaközösség-vezető
Luhály József műszaki tanár,
labdarúgó edző
Melanie Oates anyanyelvi tanár
Orosz Ildikó matematika-kémia szakos tanár
Pokol Ildikó tanító, magyar szakos tanár,
napközis nevelő
Popper Gábor könyvtáros
Rankliné Bíró Zsuzsanna matematika-fizika szakos tanár,
osztályfőnök 8.a
Jason Roland anyanyelvi angoltanár
Schwenk András tanító,
zenetanár
Szabóné Egervári Ágnes tanító, magyar szakos tanár,
kerületi magyar munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 5.a
Szabó Tibor testnevelés szakos tanár,
osztályfőnök 7.a,
kerületi testnevelés munkaközösség-vezető
Szebegyinszkiné Németh Beáta pedagógia szakos tanár
Szili Adriánné tanító,
osztályfőnök: 4.b
Tóth-Oborni Erzsébet angol-történelem szakos tanár
Zombory Valéria egészségtan tanár
napközis nevelő
Wiesner Péter földrajz-biológia szakos tanár,
KAT-elnök,
kerületi földrajz, biológia munkaközösség

 

A nevelő-oktató munkát segítők
Németh Piroska iskolatitkár
Oláhné Lendvai Erika iskolapszichológus
Vadász Judit óvónő,
gyógypedagógus,
pedagógiai asszisztens