Tantestület, munkatársaink

Iskolavezetés
Rákosné Varga Edit igazgató
magyar-orosz szakos tanár
magyar szakos középiskolai tanár
közoktatás-vezető, közoktatási szakértő
Szenes Éva Mónika igazgatóhelyettes
matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár
közoktatás-vezető
Mányokiné Brúnyai Zsuzsanna igazgatóhelyettes
tanító, gyógypedagógus
közoktatás-vezető, szaktanácsadó

 

Tantestület
Ajanidiszné Sági Andrea tanító,
osztályfőnök: 1.a
Almási-Gál Beatrix angol-testnevelés szakos tanár,
angol munkaközösség-vezető,
Bagyinszkiné Szekeres Ibolya tanító,
osztályfőnök: 4.a
Balázs Enikő napközis nevelő
Bálintné Győri Éva tanító,
napközis nevelő
Baloghné Gerse Zsuzsanna tanító, matematika szakkollégium,
DÖK segítő tanár
osztályfőnök: 8.b
Banga Zsuzsanna magyar-történelem szakos tanár,
osztályfőnök: 6.b
Baráz Eszter Bianka angol szakos tanár
osztályfőnök: 7.b
Bartók Csilla tanító,
napközis munkaközösség-vezető,
napközis nevelő
Berecz Ibolya orosz-történelem-számítástechnika szakos tanár,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 7.a
Bíróné Bukszár Éva tanító,
angol szakos tanár
Domokos Anita tanító, rajz szakkollégium,
osztályfőnök: 4.b
Galajda János matematika-fizika szakos tanár,
rendszergazda
Garzó-Németh Andrea tanító, informatika műveltségterület
Ghezal Ebrat anyanyelvi lektor
Gyarmatiné Juhász Ilona testnevelés-biológia szakos tanár,
napközis nevelő
Héber Éva történelem szakos tanár,
napközis nevelő
osztályfőnök: 3.a
Hidvégi György tanító, angol műveltségterület,
angol szakos tanár,
napközis nevelő
Hugert Emese tanító,
angol szakos középiskolai tanár,
osztályfőnök: 5.a
Király Ágnes tanító, testnevelés szakkollégium,
angol szakos tanár,
osztályfőnök: 2.a
Kovács Tibor tanító,
rajz-média szakos tanár,
szaktanácsadó
osztályfőnök: 2.b
Kőszegi Eszter tanító, angol és testnevelés szakkollégium,
kerületi angol munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 3.b
Lászlóné Szanda Judit magyar-történelem szakos tanár,
KAT-tag,
humán munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 5.b
Luhály József műszaki tanár,
labdarúgó edző
Pásztiné Szabó Zsuzsánna ének-zene szakos pedagógus
Popper Gábor könyvtáros
Rankliné Bíró Zsuzsanna matematika-fizika szakos tanár
Rostás Antal matematika szakos tanár
felsős tanulószoba-vezető
Schwenk András tanító,
zenetanár
Szabóné Egervári Ágnes tanító, magyar szakos tanár,
kerületi magyar munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 6.a
Szabó Tibor testnevelés szakos tanár,
osztályfőnök 8.a,
kerületi testnevelés munkaközösség-vezető
Szili Adriánné tanító,
osztályfőnök: 1.b
Takácsné Hajdu Katalin tanító,
napközis nevelő
Tóth Barbara angol szakos pedagógus
Tóth-Oborni Erzsébet angol-történelem szakos tanár
Trentin-Lingvai Réka olasz-könyvtár szakos pedagógus,
napközis nevelő
Zombory Valéria egészségtan tanár
napközis nevelő
Wiesner Péter földrajz-biológia szakos tanár,
KAT-elnök,
kerületi földrajz, biológia munkaközösség

 

 

A nevelő-oktató munkát segítők
Vadász Judit óvónő,
gyógypedagógus,
pedagógiai asszisztens
Oláhné Lendvai Erika iskolapszichológus
Sebestyén Éva iskolatitkár
Németh Beáta pedagógia szakos tanár, szociális segítő