Tantestület, munkatársaink

Iskolavezetés
Turgyánné Ignácz Ágnes igazgató
tanító, ének szakkollégium
biológia szakos tanár
közoktatás-vezető
Rákosné Varga Edit igazgatóhelyettes
magyar-orosz szakos tanár
magyar szakos középiskolai tanár
közoktatás-vezető
Legáth Edit igazgatóhelyettes
angol szakos tanár

 

Tantestület
Ajanidiszné Sági Andrea tanító,
osztályfőnök: 3.a
Almási-Gál Beatrix angol-testnevelés szakos tanár,
angol munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 8.a
Bagyinszkiné Szekeres Ibolya tanító,
osztályfőnök: 2.a
Bálintné Győri Éva tanító,
napközis nevelő
Baloghné Gerse Zsuzsanna tanító, matematika szakkollégium,
DÖK segítő tanár
Banga Zsuzsanna magyar-történelem szakos tanár,
napközis nevelő
Baráz Eszter Bianka angol szakos tanár
Bartók Csilla tanító,
napközis munkaközösség-vezető,
napközis nevelő
Berecz Ibolya orosz-történelem-számítástechnika szakos tanár,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 5.a
Bíróné Bukszár Éva tanító,
angol szakos tanár
Csányi Józsefné földrajz-rajz szakos tanár,
napközis nevelő
Domokos Anita tanító, rajz szakkollégium,
osztályfőnök: 2.b
Galajda János matematika-fizika szakos tanár
Garzó-Németh Andrea tanító, informatika műveltségterület
Grégász Erzsébet tanító,
alsós és pedagógiai-szakmai munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 1.a
Gyarmatiné Juhász Ilona testnevelés szakos tanár,
napközis nevelő
Héber Éva történelem szakos tanár,
napközis nevelő
Hidvégi György tanító, angol műveltségterület,
angol szakos tanár,
napközis nevelő
tanító, rajz műveltségterület,
osztályfőnök: 4.b
Hugert Emese tanító,
angol szakos középiskolai tanár,
osztályfőnök: 7.b
Jánóné Németh Éva angol szakos tanár,
osztályfőnök: 5.b
Kádár Judit tanító, angol nyelvoktató
Király Ágnes tanító, testnevelés szakkollégium,
angol szakos tanár,
osztályfőnök: 4.a
Kovács Tibor tanító,
rajz-média szakos tanár,
napközis nevelő
Kőszegi Eszter tanító, angol és testnevelés szakkollégium,
kerületi angol munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 1.b
Lászlóné Szanda Judit magyar-történelem szakos tanár,
KAT-tag,
humán munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 8.b
Lőrinczné Hefkó Júlia tanító,
osztályfőnök: 3.b
Luhály József műszaki tanár,
labdarúgó edző
Melanie Oates anyanyelvi tanár
Orosz Ildikó matematika-kémia szakos tanár
Pecák Ildikó angol szakos tanár,
biológia szakos középiskolai tanár,
osztályfőnök: 6.b
Pokol Ildikó tanító, magyar szakos tanár,
napközis nevelő
Popper Gábor könyvtáros
Rankliné Bíró Zsuzsanna matematika-fizika szakos tanár,
osztályfőnök 7.a
Jason Roland anyanyelvi angoltanár
Szabóné Egervári Ágnes tanító, magyar szakos tanár,
kerületi magyar munkaközösség-vezető
Szabó Tibor testnevelés szakos tanár,
osztályfőnök 6.a,
kerületi testnevelés munkaközösség-vezető
Szebegyinszkiné Németh Beáta pedagógia szakos tanár
Szili Adriánné tanító,
napközis nevelő
Tóth-Oborni Erzsébet angol-történelem szakos tanár
Wiesner Péter földrajz-biológia szakos tanár,
KAT-elnök,
kerületi földrajz, biológia munkaközösség-vezető,
reál munkaközösség-vezető

 

A nevelő-oktató munkát segítők
Németh Piroska iskolatitkár
Oláhné Lendvai Erika iskolapszichológus
Vadász Judit óvónő,
gyógypedagógus,
pedagógiai asszisztens