Tantestület, munkatársaink

Iskolavezetés
Turgyánné Ignácz Ágnes igazgató
tanító, ének szakkollégium
biológia szakos tanár
közoktatás-vezető
Rákosné Varga Edit igazgatóhelyettes
magyar-orosz szakos tanár
magyar szakos középiskolai tanár
közoktatás-vezető
Legáth Edit igazgatóhelyettes
angol szakos tanár

 

Tantestület
Ajanidiszné Sági Andrea tanító,
napközis nevelő
Almási-Gál Beatrix angol, testnevelés szakos tanár,
angol munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 6.a
Bagyinszkiné Szekeres Ibolya tanító,
osztályfőnök: 4.a
Baloghné Gerse Zsuzsanna tanító, matematika szakkollégium,
DÖK segítő tanár,
napközis nevelő
Baráz Eszter Bianka angol szakos tanár
Bartók Csilla tanító,
napközis munkaközösség-vezető,
napközis nevelő
Berecz Ibolya orosz, történelem, számítástechnika szakos tanár,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 7.b
Bíróné Bukszár Éva tanító,
angol szakos tanár
Budainé Suha Vera tanító,
napközis nevelő
Csizmadia-Kerner Edina tanító, angol műveltségterület,
KAT-tag,
osztályfőnök: 2.b
Domokos Anita tanító, rajz szakkollégium,
osztályfőnök: 4.b
Eszterle Diána tanító, angol szakkollégium,
osztályfőnök: 1.b
Kathleen Ann Farrell anyanyelvi angoltanár
Grégász Erzsébet tanító,
alsós és pedagógiai-szakmai munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 3.a
Hajdu Szilvia tanító
Héber Éva történelem szakos tanár,
napközis nevelő
Hidvégi György tanító, angol műveltségterület,
angol szakos tanár,
napközis nevelő
Hugert Emese tanító,
angol szakos középiskolai tanár,
osztályfőnök: 5.b
Jánóné Németh Éva angol szakos tanár,
osztályfőnök: 7.a
Kállai Anna rajz szakos tanár
Katie Elenor Rose King anyanyelvi angoltanár
Király Ágnes tanító, testnevelés szakkollégium,
angol szakos tanár,
osztályfőnök: 2.a
Kőszegi Eszter tanító, angol és testnevelés szakkollégium,
kerületi angol munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 3.b
László Adrienn tanító
Lászlóné Szanda Judit magyar, történelem szakos tanár,
KAT-tag,
humán munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 6.b
Luhály József műszaki tanár,
labdarúgó edző
Mészáros Dóra ének-zene szakos tanár
Nagy Edit Andrea tanító,
osztályfőnök: 1.a
Németh Tünde tanító,
magyar szakos tanár,
napközis nevelő
Orosz Ildikó matematika, kémia szakos tanár
Pecák Ildikó angol szakos tanár,
biológia szakos középiskolai tanár,
osztályfőnök: 8.b
Pongráczné Hefkó Júlia tanító,
napközis nevelő
Popper Gábor könyvtáros
Rankliné Bíró Zsuzsanna matematika, fizika szakos tanár,
osztályfőnök: 5.a
Szabóné Egervári Ágnes tanító, magyar szakos tanár,
kerületi magyar munkaközösség-vezető
Szabó Tibor testnevelés szakos középiskolai tanár,
kerületi testnevelés munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 8.a
Tanka-Tóth Judit angol szakos tanár
Töreky Andrea angol szakos tanár
Wiesner Péter földrajz, biológia szakos tanár,
KAT-elnök,
kerületi földrajz munkaközösség-vezető,
reál munkaközösség-vezető

 

A nevelő-oktató munkát segítők
Németh Piroska iskolatitkár
Oláhné Lendvai Erika iskolapszichológus
Vadász Judit óvónő,
gyógypedagógus,
pedagógiai asszisztens