Tantestület, munkatársaink

Iskolavezetés
Turgyánné Ignácz Ágnes igazgató
tanító, ének szakkollégium
biológia szakos tanár
közoktatás-vezető
Rákosné Varga Edit igazgatóhelyettes
magyar-orosz szakos tanár
magyar szakos középiskolai tanár
közoktatás-vezető
Legáth Edit igazgatóhelyettes
angol szakos tanár

 

Tantestület
Ajanidiszné Sági Andrea tanító,
osztályfőnök: 2.a
Almási-Gál Beatrix angol-testnevelés szakos tanár,
angol munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 7.a
Bagyinszkiné Szekeres Ibolya tanító,
osztályfőnök: 1.a
Baloghné Gerse Zsuzsanna tanító, matematika szakkollégium,
DÖK segítő tanár
Banga Zsuzsanna magyar-történelem szakos tanár,
napközis nevelő
Baráz Eszter Bianka angol szakos tanár
Bartók Csilla tanító,
napközis munkaközösség-vezető,
napközis nevelő
Berecz Ibolya orosz-történelem-számítástechnika szakos tanár,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 8.b
Bíróné Bukszár Éva tanító,
angol szakos tanár
Bravik Katalin angol-ének szakos tanár
Csányi Józsefné földrajz-rajz szakos tanár,
napközis nevelő
Csizmadia-Kerner Edina tanító, angol műveltségterület,
KAT-tag,
osztályfőnök: 3.b
Domokos Anita tanító, rajz szakkollégium,
osztályfőnök: 1.b
Eszterle Diána tanító, angol szakkollégium,
osztályfőnök: 2.b
Galajda János matematika-fizika szakos tanár
Garzó-Németh Andrea tanító, informatika műveltségterület
Grégász Erzsébet tanító,
alsós és pedagógiai-szakmai munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 4.a
Gyarmatiné Juhász Ilona testnevelés szakos tanár,
napközis nevelő
Héber Éva történelem szakos tanár,
napközis nevelő
John Lance Gocke anyanyelvi angoltanár
Hidvégi György tanító, angol műveltségterület,
angol szakos tanár,
napközis nevelő
tanító, rajz műveltségterület,
napközis nevelő
Hugert Emese tanító,
angol szakos középiskolai tanár,
osztályfőnök: 6.b
Jánóné Németh Éva angol szakos tanár,
osztályfőnök: 8.a
Kádár Judit tanító, angol nyelvoktató,
napközis nevelő
Király Ágnes tanító, testnevelés szakkollégium,
angol szakos tanár,
osztályfőnök: 3.a
Kőszegi Eszter tanító, angol és testnevelés szakkollégium,
kerületi angol munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 4.b
Lászlóné Szanda Judit magyar-történelem szakos tanár,
KAT-tag,
humán munkaközösség-vezető,
osztályfőnök: 7.b
Luhály József műszaki tanár,
labdarúgó edző
Orosz Ildikó matematika-kémia szakos tanár
Pecák Ildikó angol szakos tanár,
biológia szakos középiskolai tanár,
osztályfőnök: 5.b
Pokol Ildikó tanító, magyar szakos tanár,
napközis nevelő
Popper Gábor könyvtáros
Rankliné Bíró Zsuzsanna matematika-fizika szakos tanár,
osztályfőnök 6.a
Jason Roland anyanyelvi angoltanár
Szabóné Egervári Ágnes tanító, magyar szakos tanár,
kerületi magyar munkaközösség-vezető
Szabó Tibor testnevelés szakos tanár,
osztályfőnök 5.a,
kerületi testnevelés munkaközösség-vezető
Szebegyinszkiné Németh Beáta pedagógia szakos tanár,
napközis nevelő
Szili Adriánné tanító,
napközis nevelő
Tóth-Oborni Erzsébet angol-történelem szakos tanár
Wiesner Péter földrajz-biológia szakos tanár,
KAT-elnök,
kerületi földrajz, biológia munkaközösség-vezető,
reál munkaközösség-vezető

 

A nevelő-oktató munkát segítők
Németh Piroska iskolatitkár
Oláhné Lendvai Erika iskolapszichológus
Vadász Judit óvónő,
gyógypedagógus,
pedagógiai asszisztens