Tantestület, munkatársaink

Pedagógus neve Végzettsége Munkaköre
Turgyánné Ignácz Ágnes tanító, ének szakkollégium
biológia szakos tanár
közoktatás-vezető
igazgató
természetismeret: 5.a, 5.b
Rákosné Varga Edit magyar-orosz szakos tanár
magyar szakos középiskolai tanár
közoktatás-vezető
igazgatóhelyettes
magyar: 7.a
Legáth Edit angol szakos tanár igazgatóhelyettes
angol: 8.a1, 8.b1

 

Pedagógus neve Végzettsége Munkaköre
Almási-Gál Beatrix angol, testnevelés szakos tanár osztályfőnök: 5.a
angol: 5.a1-2, 8.a1, 8.b1
célnyelvi civilizáció: 6.b2, 8.a1, 8.b1
testnevelés: 5.b, 6.b
Bagyinszkiné Szekeres Ibolya tanító osztályfőnök: 3.a
magyar nyelv, irodalom, matematika, testnevelés, erkölcstan: 3.a
testnevelés: 2.b
Baloghné Gerse Zsuzsanna tanító, matematika szakkollégium napközis nevelő: 4.a csoport
Baráz Eszter Bianka angol szakos tanár angol: 5.b1-2, 6.b1 , 8.a1
célnyelvi civilizáció: 6.b1, 7.a2, 8.a2
John William Baron anyanyelvi tanár angol:  2.a1-2, 2.b1-2, 4.a1-2, 4.b1-2, 5.a1-2, 5.b1-2, 6.a1-2, 6.b1-2, 7.a1-2, 7.b1-2, 8.a1-2, 8.b1-2
Bartók Csilla tanító napközis munkaközösség-vezető
napközis nevelő: 1.b csoport
testnevelés: 1.b
Berecz Ibolya orosz, történelem, számítástechnika szakos tanár osztályfőnök: 6.b
történelem: 5.a, 6.b, 7.a, 7.b
informatika: 3.b1-2, 5.a1-2, 5.b1-2,6.a1-2, 6.b1-2
Bocskay Katalin
H: Hidvégi György
angoltanár
H: tanító, angol műveltségterület
napközis nevelő: 2.b csoport
környezetismeret: 2.b1-2, 4.a2, 4.b2
technika: 4.a2, 4.b2
 Bravik Katalin  angol, ének szakos tanár  osztályfőnök: 7.b
angol: 4.a2, 7.b1-2
célnyelvi civilizáció: 7.b1-2
ének: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
Budainé Suha Vera tanító napközis nevelő: 1.a csoport
testnevelés: 1.a
Csányi Ildikó földrajz szakos tanár napközis nevelő: 4.b csoport
Csát Orsolya tanító, informatika műveltségterület osztályfőnök: 4.b
magyar nyelv, irodalom, matematika: 4.b
informatika: 3.a1-2, 4.a1-2, 4.b1-2
technika:1.b1-2
rajz:1.b
Demblovszky-Smajda Beáta tanító
angol szakos tanár
angol munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 7.a
angol: 1.a2, 7.a1-2
környezetismeret: 1.a2, 2.a1-2
célnyelvi civilizáció: 7.a1-2
rajz: 2.a
technika: 2.a1-2
Domokos Anita  tanító, rajz szakkollégium  osztályfőnök: 3.b
erkölcstan: 1.a, 3.b
magyar nyelv, irodalom, matematika, ének: 3.b
magyar nyelv, irodalom, ének: 2.b
Eszterle Diána
H: Pintérné Mirza Anna
tanító, angol szakkollégium
H: magyar-történelem szakos tanár
napközis nevelő: 2.a csoport
 Grégász Erzsébet  tanító  alsós munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 2.a
magyar nyelv, irodalom, matematika, testnevelés, ének: 2.a
erkölcstan: 2.a, 4.a, 4.b
Héber Éva történelem szakos tanár napközis nevelő: felsős csoport
történelem: 6.a, 8.b
Hugert Emese tanító
angol szakos középiskolai tanár
angol: 2.a1, 3.b2
környezetismeret: 1.a1, 3.a1 , 4.a1, 4.b1, 3.a2, 3.b2
technika:  3.a1 , 4.a1, 4.b1, 3.a2, 3.b2
Jánóné Németh Éva angol szakos tanár osztályfőnök: 6.a
angol: 4.a1, 6.a1-2, 6.b2, 8.b2
célnyelvi civilizáció: 6.a1-2, 8.b2
Kerner Edina tanító, angol műveltségterület osztályfőnök: 1.b
magyar nyelv és irodalom, matematika, erkölcstan, ének: 1.b
angol: 1.b1-2
technika: 2.b2
Király Ágnes tanító, testnevelés szakkollégium
angol nyelvtanár
osztályfőnök: 1.a
magyar nyelv és irodalom, matematika: 1.a
technika: 1.a1-2
rajz: 1.a
testnevelés: 5.b, 6.a
Kőszegi Eszter tanító, angol és testnevelés szakkollégium osztályfőnök: 2.b
matematika, rajz, erkölcstan: 2.b
angol: 2.b1-2, 3.b1
környezetismeret, technika: 3.b1
Kustra Mária tanító
orosz szakos tanár, idegenvezetői szakképesítés, népművelői szakkollégium
napközis nevelő: 3.b csoport
testnevelés: 3.b
ének: 3.a
Lajtainé Komáromi Eszter tanító, könyvtár szakkollégium osztályfőnök: 4.a
magyar nyelv, irodalom, matematika, ének, testnevelés: 4.a
ének: 1.a
Lászlóné Szanda Judit magyar, történelem szakos tanár humán munkaközösség-vezető
magyar irodalom, nyelvtan: 5.b, 6.a, 8.a, 8.b
történelem: 5.b, 8.a, 8.b
erkölcstan: 5.b
 Luhály József  műszaki tanár,
labdarúgó edző
technika: 5.a1-2, 5.b1-2, 6.a1-2, 6.b1-2, 7.a1-2, 7.b1-2
sportkör: 6.b, 7.ab, 8.ab
Anna Elisabeth McPhaden anyanyelvi tanár angol: 3.a1-2, 3.b1-2
Németh Tünde tanító
magyar szakos tanár
napközis nevelő: 3.a csoport
erkölcstan: 6.a, 7,a, 8.a
 Orosz Ildikó  matematika, kémia szakos tanár  matematika: 5.a, 6.b, 7.b, 8.a
kémia: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
Pável Zsuzsanna
H: Hesz Viktória
tanító, angol szakkollégium
H: angol szakos tanár
angol: 1.b1-2, 2.a1-2, 3.a2, 4.b1-2
célnyelvi civilizáció: 5.b1-2
 Pecák Ildikó angol, biológia szakos tanár reál munkaközösség-vezető
angol: 3.a1
környezetismeret: 1.b1-2
célnyelvi civilizáció: 5.a1-2
biológia: 7.a1-2, 7.b1-2, 8.a1-2, 8.b1-2
Rankliné Bíró Zsuzsanna matematika, fizika szakos tanár osztályfőnök: 8.b
matematika: 5.b, 6.a, 7.a, 8.b
fizika: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
Sárközy Zsolt angol szakos középiskolai tanár,
angol, számítástechnika szakos tanár
informatika: 7.a1-2, 7.b1-2, 8.a1-2, 8.b1-2
Szabóné Egervári Ágnes tanító
magyar szakos tanár
magyar irodalom, nyelvtan: 5.a, 6.b, 7.b
dráma: 5.a1-2, 5.b1-2
erkölcstan: 5.a, 6.b, 7.b
Szabó Tibor testnevelés szakos középiskolai tanár testnevelés: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

sportkör: 6.a, 7.ab, 8.ab

Szilágyi – Várhelyi Csilla rajz, művészettörténet szakos középiskolai tanár rajz: 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a1-2, 5.b1-2, 6.a1-2, 6.b1-2, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
Wiesner Péter földrajz, biológia szakos tanár osztályfőnöki munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 8.a
földrajz: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
természetismeret: 6.a, 6.b

A nevelő-oktató munkát segítők

Pedagógus neve Végzettsége Munkaköre
Bálintné Győri Éva tanító
könyvtáros
könyvtáros, tanító
Vadász Judit óvónő
gyógypedagógus
pedagógiai asszisztens

Adminisztratív dolgozó

Czigány Sándorné, iskolatitkár